Là chuyên gia trong việc phát triển hầu hết các nền tảng điện thoại di động, AMI từ lâu là đối tác lựa chọn tin cậy của các khách hàng muốn phát triển ứng dụng điện thoại di động.

Các nền tảng công nghệ ngày càng thu hẹp kích thước, mở rộng phạm vi hoạt động và cách mạng hóa phương thức người dân & doanh nghiệp tiếp cận thông tin. Điện thoại thông minh / PDA / Thiết bị cầm tay là lựa chọn đủ sức mạnh để có thể chạy nhiều ứng dụng năng suất. Những ứng dụng điện thoại di động có thể cho phép một cá nhân hoặc một tập thể kinh doanh được quyền truy cập vào thông tin quan trọng trên đường đi mà việc này đến nay vẫn bị khóa bên trong mạng công ty hoặc máy tính để bàn cá nhân.
Sự bùng nổ của các ứng dụng điện thoại di động miễn phí và trả tiền (ứng dụng iPhone, ứng dụng iPad, ứng dụng Android, ứng dụng BlackBerry, ứng dụng Windows Phone & tất cả các ứng dụng điện thoại di động khác) tạo cơ hội rất phong phú cho các điện thoại thông minh/PDA trở thành những chiếc máy tính phổ biến – theo cách gọi của các chuyên gia ngày nay.
Sớm nhận ra sự thay đổi ngày càng tăng đối với điện thoại di động và máy tính từ rất sớm, chúng tôi đã nhanh chóng nâng cao kinh nghiệm và chuyên môn trong việc phát triển các sản phẩm phần mềm và các ứng dụng trên nền tảng di động khác nhau / PDA / Thiết bị cầm tay như:

  • Phát triển ứng dụng trên iPhone
  • Phát triển ứng dụng trên Android
  • Phát triển ứng dụng trên Windows Phone
  • Phát triển ứng dụng trên BlackBerry
  • Độc quyền phát triển thiết bị cầm tay khác.
Print

Contact Us