Mô tả chi tiết Cá nhân Doanh nghiệp T.Mại điện tử T.Mại điện tử+ Bán chuyên nghiệp Chuyên nghiệp
Máy chủ tại Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam
Dung lượng lưu trữ 800 MB 1.1 GB 1.5 GB 2 GB 3 GB 5 GB
Băng thông / Tháng 15 GB 20 GB 30 GB 50 GB 80 GB 150 GB
FTP Account 2 4 5 7 8 10
MySQL 2 4 5 7 8 10
Addon domain 1 3 4 6 7 9
Subdomain 15 20 25 35 40 60
Alias/Park Domain 15 20 25 35 40 60
Email POP3/webmail 25 40 50 70 80 100
Phí cài đặt Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Phí duy trì / Tháng 100.000 đ 200.000 đ 250.000 đ 300.000 đ 350.000 đ 420.000 đ
Hợp đồng tối thiểu 6 Tháng 6 Tháng 6 Tháng 6 Tháng 6 Tháng 6 Tháng

 

Print

Contact Us