LIMITED - FPT UNLIMITED - FPT LIMITED - VDC UNLIMITED - VDC
Cổng trong nước 100 Mbps 100 Mbps 50 Mbps 100 Mbps
Cổng quốc tế uplink/Downlink 3 Mbps /1Mbps 3 Mbps /1Mbps 6 Mbps 10 Mbps
Dữ liệu truyền 2.500 GB Không giới hạn 2.000 GB Không giới hạn
Cài đặt hệ điệu hành Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Cài đặt ứng dụng website server Miễn Phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Cài đặt ứng dụng email server Miễn Phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Cước hàng tháng        
Hợp đồng 3 tháng 1.600.000/ Tháng 1.700.000/ Tháng 3.200.000/ Tháng 3.800.000/ Tháng
Hợp đồng 6 tháng 1.500.000/ Tháng 1.600.000/ Tháng 2.700.000/ Tháng 3.400.000/ Tháng
Hợp đồng 1 năm 1.300.000/ Tháng 1.400.000/ Tháng    


Thông số kỹ thuật chung cho các gói

Công xuất điện: 300W

Địa chỉ ip: 1

Không gian Rack: 1U

Bổ sung dịch vụ vui lòng liên hệ trung tâm hỗ trợ của chúng tôi để biết giá cả.

Print

Contact Us